نقش والدین در توسعه و تقویت فرهنگ نماز و عفاف فرزندان

نقش والدین در توسعه و تقویت فرهنگ نماز و عفاف فرزندان

فهرست مطالب
مقدمه:    1
تعريف خانواده:    2
اصول و مباني:    2
پوشش مادر و تأثیرآن در فرزندان    4
آموزش محرم و نامحرم در خانواده    5
خانواده و بدحجابی فرزندان    7
پیشنهادات:    8
نقش خانواده در توسعه فرهنگ حجاب    9
توسعه فرهنگ حجاب در جامعه    10
نقش الگوي خانواده    11
منابع:    13

مقدمه:
 خانواده از ابتداي تاريخ تاكنون در بين تمامي جوامع بشري، به عنوان اصلي‌ترين نهاد اجتماعي، زيربناي جوامع و منشأ فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاريخ بشر بوده است، پرداختن به اين بناي مقدس و بنيادين و حمايت و هدايت آن به جايگاه واقعي و متعالي‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انساني و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حيات حقيقي و سقوط به ورطه هلاكت و ضلالت بوده است.
 اسلام به عنوان مكتبي انسان‌ساز بيشترين عنايت را به تكريم، تنزيه و تعالي خانواده دارد و اين نهاد مقدس را كانون تربيت و مهد مودت و رحمت مي‌شمرد و سعادت و شقاوت جامعه انساني را منوط به صلاح و فساد اين بنا مي‌داند و هدف از تشكيل خانواده را تأمين نيازهاي مادي، عاطفي و معنوي انسان از جمله دستيابي به سكون و آرامش برمي‌شمارد. دستيابي به اين اهداف والاي مكتب اسلام و حفظ و حراست دقيق و مستمر از آن، نيازمند توجه جدي به خانواده و پياده ‌كردن قوانين مربوط به آن در اسلام است و ضروري است كليه برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌ها در تمام سطوح، حق مدارانه و ملهم از نگرش توحيدي و در راستاي تعالي و مصالح خانواده باشد.

این تحقیق بصورت فایل وردword در 15 صفحه تنظیم شده است که شامل صفحه اول معرفی وبسم الله ،فهرست مطالب و متن تحقیق می باشد که در 13 صفحه تنظیم شده است


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط