بانک ملی ایران

بانک ملی ایران

تحقیق کامل از بانک ملی ایران

فهرست مطالب
تاريخچه تأسيس بانك ملي ايران    1
پيام مدير عامل بانك    3
منشور اخلاقی بانک ملی ايران    4
آرم بانك ملي و چند اصلاح گرافيكي    5
وضعیت خدمت کارکنان بانک ملی ایران به تفکیک جنسیت    8
سند راهبردي بانك    9
نمودار سازمانی بانک ملی    7
برخی از دستاوردهای بانک ملی ایران    12
مسئولیتهای اجتماعی    13
مشاركت بانك ملی ايران در امور عامل المنفعه و فرهنگی و اجتماعی    13
مدارس بانك ملي ايران :    13
آزاد سازی زندانیان دیه    14
حمایت از طرح های ورزشی    15
حمایت از طرح های فرهنگی و علمی    15
حمایت از کودکان    15
مدیر عامل و اعضای هئیت مدیره    17
ترازنامه تلفیقی بانک ملی ایران  اسفندماه 90    18
صورت سود و زیان تلفیقی بانک ملی ایران اسفندماه 1390    19
سرمایه گذاری کوتاه مدت    20
سرمایه گذاری بلند مدت    20
ضمانت نامه    20
فروش اوراق بهادار    20
صندوق اجاره ای    20
سرمايه گذاري بلند مدت    20
خدمات بانکی    20
ضمانت نامه ريالي    21
دستورالعمل صدور صدور ضمانت نامه    24
فروش اوراق بهادار    25
فروش تمبر مالياتي    25
گواهي سپرده مدت‌دار    26
گواهي سپرده مدت‌دار ويژه سرمايه‌گذاري (عام)    26
گواهي سپرده مدت‌دار ويژه سرمايه‌گذاري (خاص)    27
تعريف:    27
شرايط و مقررات عمومي:    27
صندوق اجاره ای    28
شرایط و مقررات عمومی    28
تعرفه های اجاره صندوق    29
سرمايه گذاري كوتاه مدت    29
تعريف حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت    30
محاسبه سود سپرده ها    30
خدمات دیگر بانک    31
منبع: سایت بانک ملی ایران    31
 تاريخچه تأسيس بانك ملي ايران
تشكيل بانك به شكل جديد نخستين بار در سال 1258 هجري شمسي( 1296 ه‍ – ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانك شاهي از سوي حاج محمد حسن امين دارالضرب يكي از صرافان بزرگ تهران به ناصرالدین شاه قاجار پيشنهاد شد .  متاسفانه اين پيشنهاد با دخالتهاي بيگانگان و عوامل آنان جامه عمل نپوشيد و بجاي آن بانك شاهي در ايران مستقر گرديد.
پس از استقرار مشروطيت هنگامي كه دولت از مجلس شوراي ملي اجازه استقراض خارجي خواست، احساسات ملي كه از وامهاي گذشته و رفتار بانكهاي بيگانه جريحه دار شده بود به هيجان آمد و نمايندگان مردم به منظور قطع نفوذ سياسي و اقتصادي بانكهاي مذكور و در ترميم وضع مالي خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجي تاسيس بانك ملي را خواستار شدند، و جمعي از بازرگانان و صرافان متعهد مشاركت در اين بانك  شدند و در آذرماه 1285 با اعلاني كه مبين احساسات عمومي و علاقه مردم به تاسيس يك بانك اعتباري ملي در ايران بود، انتشار يافت .

این تحقیق در 31 صفحه تنظیم شده است که شامل فهرست بندی مطالب و متن تحقیق بصورت کامل از بانک ملی ایران و همچنین  شامل منبع تحقیق می باشد .

aval bank meli nemone safahat

تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط