گیاه شناسی

گیاه شناسی

گیاه شناسی

تحقیق درباره گیاه شناسی

تحقیق درباره انواع گیاهان

گیاه شناسی

فهرست مطالب

کلیات گياه شناسي    7
Carrot    هويج    7
خواص داروئي:    7
Watermelon            هندوانه    9
کليات گياه شناسي    9
ترکيبات شيميايي    10
خواص داروئي    10
مضرات    10
Peach                                هلو    11
کليات گياه شناسي    11
ترکيبات شيميايي    11
خواص داروئي    11
مضرات :    13
Peppermint                نعناع    13
کليات گياه شناسي    13
Chickpea                   نخود    15
کليات گياه شناسي    15
خواص داروئي    15
Banana                            موز    16

کليات گياه شناسي    16

خواص داروئي    16
مضرات :    17
Coconut                 نارگيل    17
کليات گياه شناسي    18
ترکيبات شيميايي:    18
خواص داروئي:    19
خواص شير نارگيل    19
خواص روغن گوشت نارگيل    20
مضرات :    20

Lemon ليمو ترش20

کليات گياه شناسي    20
خواص داروئي:    20
مضرات :    21
Soy beanسویا                    لوبياي    22
کليات گياه شناسي    22
ترکيبات شيميايي:    22
خواص داروئي:    23
Kidney bean     لوبيا    24
کليات گياه شناسي    24
خواص داروئي:    24
طرز استفاده:    25
Tomato   گوجه فرنگی    25
کليات گياه شناسي    25
Corianderگشنيز    27
کليات گياه شناسي    27
خواص داروئي:    27
خواص طبي گشنيز    27
Grapefruit        گریپ فروت    29

کليات گياه شناسي    29

WALNUT              گردو    31
کليات گياه شناسي    31
Borage                       گاو زبان    32
کليات گياه شناسي    32
ترکيبات شيميايي:    33
خواص  داروئي:    33
Sesame                         کنجد    34
کليات گياه شناسي    34
خواص داروئي:    34
Squash کدو    35
کليات گياه شناسي    35
Lettuce              کاهو    36
کليات گياه شناسي    36
خواص داروئي:    37
Coffee قهوه    38
کليات گياه شناسي    38
خواص داروئي:    38
Dandelion قاصدك    40
کليات گياه شناسي    40
Hazelnut                      فندق    41
کليات گياه شناسي    41
خواص داروئي:    42
Lentil                              عدس    42
کليات گياه شناسي    43
خواص داروئي:    43
Licorice – Liquorice شیرین بیان    44
کليات گياه شناسي    44
ترکيبات شيميايي:    44

خواص داروئي:    44

Dill                   شويد    45
کليات گياه شناسي    45
خواص داروئي:    45
TURNIP                       شلغم    46
کليات گياه شناسي    46
خواص داروئي:    47
Red Clover              شبدر قرمز    47
کليات گياه شناسي    47
ترکيبات شيميايي:    48
خواص داروئي:    48
Garlic                             سير    48
کليات گياه شناسي    48
خواص داروئي:    49
POTATO سیب زمینی    50
کليات گياه شناسي    50
خواص داروئي:    50
Apple                      سيب    51
کليات گياه شناسي    51
خواص داروئي:    52
خواص سيب ترش    53
Cumin Seed                زیره سبز    53
کليات گياه شناسي    54
خواص داروئي:    54
Olive                      زيتون    55
کليات گياه شناسي    55
خواص داروئي:    56
Ginger                            زنجبيل    57

کليات گياه شناسي    57

خواص داروئي:    57
Saffron                  زعفران    57
کليات گياه شناسي    57
خواص داروئي:    58
Barberry     زرشك    58
کليات گياه شناسي    59
خواص داروئي:    59
خواص ريشه و پوست ساقه    59
خواص برگ زرشك    60
Turmeric             زردچوبه    60
کليات گياه شناسي    60
خواص داروئي:    61
Apricot                     زردآلو    61
کليات گياه شناسي    61
خواص درماني زردآلو    62
خواص درماني هسته وبرگ زردآلو    62
مضرات :    62
Basil                                ريحان    63
کليات گياه شناسي    63
ترکيبات شيميايي:    63
خواص داروئي:    63
Corn                   ذرت    64
کليات گياه شناسي    64
خواص داروئي:    64
خواص درماني ذرت    64
خواص درماني کاکل ذرت    65
Cinnamon دارچين    65
کليات گياه شناسي    65
ترکيبات شيميايي:    65
Cucumber                    خيار    66
خواص داروئي:    67

Date خرما    67

کليات گياه شناسي    67
خواص داروئي:    68
مضرات :    68
Marshmallow             ختمي    68
کليات گياه شناسي    68
خواص داروئي:    69
خواص گل ختمي    69
خواص ريشه ختمي    69
خواص برگ ختمي    69
مضرات    69
FLixweld                        خاکشير    70
کليات گياه شناسي    70
ترکيبات شيميايي:    70
خواص داروئي:    70
BEETS                    چغندر    70
کليات گياه شناسي    71
خواص داروئي:    71
Barley جو    72
کليات گياه شناسي    72
خواص داروئي:    72
Parslery                              جعفري    73
کليات گياه شناسي    73
خواص داروئي:    73
خواص ريشه جعفري    73
خواص برگ و ساقه جعفري    73
Radish                 ترب و تربچه    74
کليات گياه شناسي    74
خواص داروئي:    74
Onion                     پياز    75
کليات گياه شناسي    75
خواص داروئي:    75
Orange پرتقال    76

کليات گياه شناسي    76

خواص داروئي:    77
Pistachio    پسته    77
کليات گياه شناسي    77
خواص داروئي:    77
خواص پوست سبز پسته    78
خواص پوست سفيد پسته    78
Quince                به    79
کليات گياه شناسي    79
خواص داروئي ميوه به :    79
خواص دم کرده گل و شكوفه به    80
خواص روغن به    80
خواص برگ وشاخه هاي به    80
Oak Bark   بلوط گز علفي    81
کليات گياه شناسي    81
ترکيبات شيميايي:    81
خواص داروئي:    81
خواص ميوه بلوط    81
خواص درخت بلوط    82
مصارف خارجي پوست درخت بلوط    82
RICE         برنج    82
کليات گياه شناسي    82

خواص داروئي:   83

این تحقیق به صورت فایل ورد در 83 صفحه تنظیم شده است …


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط