پاورپویت درس سوم ویژگی های جغرافیایی سواحل جغرافیا 2 علوم انسانی

پاورپوینت جغرافیای علوم انسانی سوم نظری فصل دوم درس3

پاورپویت درس سوم ویژگی های جغرافیایی سواحل جغرافیا 2 علوم انسانی

فصل ۲
زندگی در نواحی ساحلی
درس سوم : ويژگی های جغرافيايی سواحل

محيط زيبايى به نام ساحل
ممکن است تا به حال به سواحل شمالى يا جنوبى کشورمان سفر کرده يا سواحلى را در فيلم ها ديده باشيد. ممکن است اين سؤال براى شما مطرح شده باشد که ساحل چيست و چگونه به وجود مى آيد؟ ساحل، محيط منحصربه فردى است که در آن هواکره، آب کره و سنگ کره باهم ارتباط پيدا مى کنند.
به دليل شرايط مناسب طبيعى و اقتصادى، بيشتر جمعيّت دنيا در نواحى ساحلى يا در فاصلهٔ اندکى از آن زندگى مى کنند. سواحل به دليل ايفاى نق شهاى گوناگون چون نقش ارتباطى، اقتصادى و بازرگانى درزندگى انسان ها اهميت زيادى دارند. ما دراين درس، شما را با پراکندگى سواحل جهان، انواع سواحل و اشکال ناهموارى ناشى از فرسايش آنها آشنا خواهيم کرد.

این  پاورپوینت در 16 اسلاید تنظیم شده که شامل صفحه اول و معرفی ،اسلایدهای متن کتاب با فاکت و طراحی خوب،صفحه پایانی و تقدیر و تشکر

اسلایدهای نمونه

aval jographya fasle2 darse3اسلاید معرفی پاورپویت درس سوم ویژگی های جغرافیایی سواحل جغرافیا

aval jographya fasle2 darse3اسلاید معرفی پاورپویت درس سوم ویژگی های جغرافیایی سواحل جغرافیا

nemone jographya fasle2 darse3


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط