مقره و کاربرد آن در صنعت برق

مقره و کاربرد آن در صنعت برق

مقره و کاربرد آن در صنعت برق
 یکی از اجزاء مهم شبکه های فشار قوی ، مقره ها می باشد که بر حسب ولتاژ مورد استفاده و شرایط محیطی از نظر آلودگی و رطوبت ، شکل خاصی به خود می گیرند.  
وظایف مقره ها در شبکه ها را می توان به صورت زیر بیان نمود :
1. تحمل وزن هادی های خطوط انتقال و توزیع برای نگهداری سیم های هوایی روی پایه ها و دکل ها در بدترین شرایط (یعنی موقعی که ضخامت یخ و برف تشکیل شده روی سیم ها در حداکثر مقدار باشد) را داشته باشد و اصولاً باید بتوانند بیشترین نیروهای مکانیکی وارد شده بر ان ها را تحمل کنند.

فهرست مطالب:

فهرست مطالب
مقره و کاربرد آن در صنعت برق    2
مقره های چینی از سه ماده مختلف تشکیل شده است :    2
شکست الکتریکی در مقره ها    4
1 . سوراخ شدن مقره ( شکست الکتریکی داخل بدنه مقره)    4
2. جرقه سطحی مقره    4
انواع مقره ها بر حسب کاربرد    5
1  . مقره های خطوط هوایی    5
2. مقره های اتکایی    5
3. مقره های عبوری یا بوشینگ ها    5
مزایای استفاده از مقره های بشقابی    6
ب) مقره های سنتی    7
د) مقره های مهار    7
ز) مقره چرخی    8
آزمایش مقره های خطوط هوایی    9
ساختمان مقره ها    11
آزمایش هایی که بر روی مقره های نمونه انتخاب شده    12
شرح آزمایش    13

این تحقیق در13 صفحه بصورت فایل ورد با فونت 14 ب نازنین تنظیم شده است فاصله بین خطوط1.15 می باشد.


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط