تحقیق انواع سیستم قفسه بندی ادرای

مقاله انواع سیستم قفسه بندی ادرای

تحقیق انواع سیستم قفسه بندی ادرای

تحقیق انواع سیستم قفسه بندی ادرای

تحقیق انواع سیستم قفسه بندی ادرای

مقاله سیستم قفسه بندی ادرای

سیستم قفسه بندی ثابت، سیستمی مناسب برای نگهداری کتاب ، زونکن ، نوارهای ویدئو و سی دی می باشد. در این سیستم با نصب قطعات جانبی نگهداری از پوشه آویز و پوشه آویز عمودی و انواع برگه ها و اسناد ، میسر میگردد.

سیستم قفسه بندی ثابت، در ابعاد و مشخصات زیر ارائه می گردد:

  ارتفاع :بین 150 تا 300 سانتی متر

  عمق طبقات :25 ، 30، 35 ، 40، 45 و 50 سانتی متر است.

 طول طبقه: 96 سانتی متر برای هر طبقه استاندارد است.

  ضخامت پایه: 3.5 سانتیمتر است که در واحدهای پیوسته به صورت مشترک استفاده می گردد.

فهرست مطالب

سیستم قفسه بندی ثابت اداری    2
سیستم قفسه بندی متحرک اداری (مکانیکی)    3
سیستم قفسه بندی متحرک اداری مکانیکی    4
قفسه بندی متحرک برقي:    4
قفسه بندی متحرک الکترونیکی :    5
سیستم قفسه بندی متحرک اداری (كشوفايل)    5
سیستم قفسه بندی كتابخانه‌اي ثابت    6
سیستم قفسه بندی ثابت،    6
سیستم متحرک آویز تابلو    7
سیستم متحرك موزه‌اي(نگهداري لباس)    7
سیستم نگهداری لباس موزه ای    8
سیستم نگهداری سکه ، مهر و اشیای قیمتی    8
سیستم نگهداری مهر ، سکه و اشیا قدیمی    8
سیستم قفسه بندی متحرك انبار(سنگين)    9
سیستم قفسه بندی انبار    9
باكس فلزي    10
مقسم و غشگير    10
استفاده از پانچ    11
نوع طراحی و ارگونومیک محصول    11

این تحقیق بصورت ورد و فونت 14 تنظیم شده است که شامل صفحه فهرست بندی و متن مقاله می باشد. امیدواریم رضایت خاطر شما فراهم شود


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط