پایان نامه کارشناسی برق بررسی ساخت کوره های القایی

پایان نامه کارشناسی برق بررسی ساخت کوره های القایی

پایان نامه کارشناسی برق کوره القایی

پایان نامه کارشناسی برق بررسی ساخت کوره های القایی

مقدمه

اساس ذوب فلز به وسیله القاء توسط فیزیکدان انگلیسی مایکل فارادی در سال 1841 کشف شد .

مایکل فارادی در آزمایشگاه با دو تا سیم پیچ که به دور هسته معمولی پیچیده شده بود آزمایش انجام می داد که کشف کرد اگر یک باتری را به سیم پیج اول وصل کنیم و مسیر بسته تشکیل بدهیم

در هنگام وصل کلید یک جریان لحظه ای در سیم پیچ دوم که به دو سر گالوانومتر وصل است ایجاد میشود و اگر کلید درهمان حالت بسته باقی بماند جریانی در سیم پیچ ثانویه ایجاد نمیشود.
وقتی کلید را از حالت بسته به باز تغییر حالت بدهیم دوباره جریان ظاهر میشود ولی این بار در جهت خلاف جریانی که در جهت بسته جاری شده بود.
فارادی متوجه شد که جریان الکتریکی میتواند توسط تغییر میدان مغناطیسی ایجاد شود.
چون دراین بین هیچ نوع ارتباط فیزیکی وجود ندارد بنابراین گفته می شود که جریان درثانویه توسط ولتاژی که از طرف اولیه القاء شده ظاهر میشود . قانون فارادی بیان می کند که نیروی

پیشگفتار: 1

فصل 1   1

مقدمه     1

انواع کوره های الکتریکی    3

فصل دو :انواع منابع کوره های القایی 4

مقایسه بین اینورتر از نوع جریان و اینورتر از نوع ولتاژ   5

طراحی کویل :     6

کویل pancake    7

کویل internal     7

فصل3:محاسبات کوره         8

3.1:محاسبات پارامترهای هندسی کوره 8

شکل 3.2 اجزای هندسی کوره را نشان میدهد.    9

محاسبات کوره      9

محاسبه قطر خارجی بوته رابطه 3.5   10

3.2:محاسبه پارامترهای انرژی حرارتی         11

3.3:محاسبه پارامترهای الکتریکی     13

جدول 3.3 عمق نفوذ بعضی از مواد فلزی را بر حسب فرکانس نشان میدهد.    15

3.4 :محاسبه پارامترهای مدارمعادل الکتریکی کویل کوره  16

جدول 3.4 یک نمونه واقعی از پارامترهای الکتریکی برای یک کوره القایی نوعی را نشان میدهد. 18

انتخاب فرکانس بهینه:          18

3.5:محاسبات توان مورد نیاز بار و کوره          19

عایق های حرارتی یا مواد نسوز         24

شکل ظاهری قطعه همراه با مشخصات الکتریکی قطعه :   25

4.2:دیود BYV28  26

4.3:آی سی74HC08         27

ویژگی های          28

فصل 5   37

نمودارها و جدول ها           37

درجه حرارت        37

جدول شماره 1:این جدول ضریب حرارتی را برای بعضی از مواد بیان کرده است         40

جدول شماره 2:این جدول بیان کننده رنگ سطوح متناسب با درجه حرارت است           40

جدول شماره 3: جدول خاصیت بعضی از عناصر            41

جدول شماره (4):جدول خواص مغناطیسی و حرارتی مواد 41

ضمیمه ب: واژه های انگلیسی به فارسی    42

koreh

پایان نامه کارشناسی برق کوره القایی

این تحقیق به صورت فایل ورد در 41 صفحه تنظیم شده است . حجم فایل 2.6 مگابایت یک کار پایان ترم کارشناسی برق می باشد .


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط