پاورپوینت تعیین عمر با روش کربن14

پاورپوینت تعیین عمر با روش کربن 14

پاورپوینت تعیین عمر با روش کربن14

کربن بخش بسیار مهمی در تمامی موجودات زنده‌است و تا آنجا که می‌دانیم بدون این عنصر زندگی وجود نخواهد داشت(به برتر پنداری کربن مراجعه کنید). عمده‌ترین کاربرد اقتصادی کربن، فرم هیدروکربنها می‌باشد……

پیشینه
کربن (واژه لاتین carbo به معنی زغال چوب) در دوران پیش از تاریخ کشف …..

پاورپوینت تعیین عمر موجودات زنده با کربن 14

پیدایش

تقریباً ده میلیون ترکیبات کربنی که برای دانش شناخته شده‌اند وجود دارد که هزاران نوع آنها در فرایندهای حیاتی و واکنشهای آلی بسیار مهم اقتصادی، ضروری می‌باشند. این عنصر به مقدار فراوان در خورشید، ستارگان، ستاره‌های دنباله دار و نیز در جو بیشتر سیارات یافت می‌شود. بعضی از شهاب سنگها حاوی الماسها…….کروسکپی هستند که در زمانیکه منظومه شمسی هنوز یک دیسک گازی شکل بود شکل گرفته‌ان…..

این پاورپوینت در 31 اسلاید تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی ، اسلاید فهرست مطالب با امکان لینک به سایر اسلایدها ، اسلایدهای متن همراه با تصاویر کاربردی و فرمول های کاربردی بصورت فارسی ،صفحه پایانی و تقدیر وتشکر است

اسلایدنمونه فهرست مطالب پاورپوینت تعیین عمر با روش کربن14 fehrestkarbon

اسلایدنمونه فهرست مطالب پاورپوینت تعیین عمر با روش کربن14 fehrestkarbon


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط