پاورپوینت ابررسانا

پاورپوینت ابررسانا

پاورپوینت ابررسانا

ویژگی ابررسانایی از سوی پروفسور هلندی، کمرلینگ اونز 1 در سال 1911 در دانشگاه لیدن 2 دیده شد. وی دریافت که در دمای خیلی پایین، مقاومت جیوه تا حد اندازه‌گیری ناپذیری کاهش می‌یابد……….

وی دریافت هنگامی که دمای جیوه به سوی صفر هروسپ(مطلق) کاهش داده می‌شود،
روند کم شدن آرام مقاومت به ناگهان نزدیک به دمای 4 درجه کلوین با افت بسیار بزرگی روبرو شده و پایینتر از این دما، جیوه هیچ گونه مقاومتی از خود نشان نمی‌دهد. اونز به این پی‌آمد رسید که در دمای کمتر از 4 درجه کلوین، جیوه به حالت دیگری……

خواص ابررساناها

بیشتر خواص ابررساناها از ماده‌ای به مادهٔ دیگر تغییر می کند. خواصی مانند ظرفیت گرمایی و دمای بحرانی. اما گذشته از این‌ها، دستهٔ خاصی از خواص تمام ابر رساناها مشترک است، از جمله این که در دماهای بسیار پایین، مقاومت خود را به کلی دربرابر جریان از دست می‌دهند و همچنین دیگر هیچ میدان مغناطیسی داخلی در آن‌ها وجود نخواهد داشت. با توجه به چنین خواص مشترکی می‌توان ابررسانایی را یک فاز(ماده)فاز ترمودینامیکی برای ماده دانست…

پاورپوینت ابررسانایی در 35 اسلاید تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی ،فهرست مطالب با امکان لینک به سایر صفحات ،اسلایدهای متن با افکت و طراحی خوب،اسلاید منابع،و صفحه تقدیر وتشکر وپایانی   

پاورپوینت ابررسانا

فهرست مطالب

fehrest abarresanaاسلایدنمونه پاورپوینت ابررسانا

fehrest abarresanaاسلایدنمونه پاورپوینت ابررسانا


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط