پاورپوینت آلیاژ

پاورپوینت آلیاژ

پاورپوینت الیاژ

پاورپوینت آلیاژ

تعریف:
آلیاژ مخلوط یا محلول جامد فلزی متشکل از یک فلز اصلی که آن‌را فلز پایه می‌گویند با یک یا چند عنصر فلزی و یا غیرفلزی است. آلیاژ معمولا خواصی متفاوت از عناصر تشکیل دهنده خود دارد. بسته به میزان همگنی در اختلاط عناصر، آلیاژ می‌تواند تکفاز یا چند فازی باشد. هدف از آلیاژسازی، تغییر و بهبود خواص ماده مانند چقرمگی، استحکام، سختی و غیره‌ست. خواص فیزیکی آلیاژ با نمودار فازی توصیف می‌شود.

معمولا آلیاژها بر اساس درصد وزنی عناصر موجودشان گزارش می‌شوند. بر اساس تعداد عناصر، آلیاژ را دوتایی، سه‌تایی و غیره می‌نامند. ب……

پاورپوینت الیاژ aval-alyazh

پاورپوینت الیاژ aval-alyazh

پاورپوینت آلیاژ

 پاورپوینت آلیاژ در15 اسلاید تنظیم شده است که شامل صفحه بسم الله ،معرفی،اسلاید های متن  با افکت و طراحی خوب،صفحه تقدیر وتشکر و پایانی می باشد

پاورپوینت آلیاژ


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط