سیر تحولات تاریخی و زیستی ماهی ها

سیر تحولات تاریخی و زیستی ماهی ها

سیر تحولات تاریخی و زیستی ماهی ها

تکامل ماهی 530 میلیون سال پیش در زمان انفجار کامبرین، آغاز شد. شکل گیری ماهیان نخستین از شواهدبدست آمده از فسیل ها نشان میدهد که ازیک گروه کوچک ماهی های زره دار بدون آرواره که به عنوان صدف پوستان شناخته می شوند تشکیل شده است…………………

تکامل ماهی سیر تحولات تاریخی و زیستی ماهی ها fish

تکامل ماهی سیر تحولات تاریخی و زیستی ماهی ها fish

……….Haikouichthys* طبقات مهره داران اولیه، از حدود 518 میلیون سال پیش در چین، ممکن است “نیای به تمام مهره داران” و یکی از اولین ماهی های اولیه شناخته شده است*
 اولین آرواره را در فسیل Placoderm می توان یافت. تنوع مهره داران آرواره دار ممکن است مزیت تکاملی آرواره های دهان دار را نشان دهد. تکامل ارواره لولایی معلوم نیست که دراثر استفاده از نیروی بیشتر گاز گرفتن، بهبود تنفس، و یا ترکیبی از عوامل ذکر شده است. سیرتکامل ماهی به عنوان یک رویداد منفرد مطالعه نشده است چون ماهی ها یک گروه از موجودات متحدالااصل نیستند امااز یک گروه از موجودات زنده هستند paraphyletic

سیر تحولات تاریخی و زیستی ماهی ها

این تحقیق شامل 7 صفحه همراه با عکس به صورت فایل word می باشد.حجم فایل  445 کیلوبایت

سیرتحولات زیستی و تاریخی ماهی


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط