الگوی جهانی وزش باد

الگوی جهانی وزش باد

الگوی جهانی وزش باد

الگوی جهانی وزش باد : بادها همان حرکت جهت دار هوا هستند. کره خاکی ما را شش کمربند بزرگ باد در برگرفته است، در هر نیمکره سه کمربند. از قطب تا استوا، آنها بادهای قطبی شرقی، غربوزان، و بادهایاستوایی می باشد. همه شش کمربند در تابستان قطب شمال به طرف شمال و در زمستان قطب شمال به طرف جنوب حرکت می کنند……………………………..در بیشتر مدت سال استوا بیشتر از جاهای دیگر زمین گرم می شود .در این جا هوا گرم و منبسط شده ناحیه ای کم فشار تولید می کند .هوای گرم بالا می رود و هوای سرد از سوی دیگر استوا خود را به نزدیک سطح زمین می رساند .پس بادها از شمال و جنوب به سمت استوا می وزند این بادها را بادهای استوایی می نامند .در دو قطب هوا سرد می شود و پایین می اید …………

فهرست مطالب

تعریف باد    1
باد از حرکت هوا ناشی می شود .    1
الگوهای جهانی وزش باد    1
بادها از نظر سمت    1
بادها از نظر سرعت    2
انواع بادها بر حسب توان:    2
دما بر فشار هوا اثر می گذارد .    3
چرخش زمین وجهت باد    3
بادهای موسمی    4
بادهای قطبی    4
بادهای استوایی:    4
منطقه سکون استوایی:    5
جبهه هوا :    5
واچَرخَند :    6
پنج حلقه عمده حرکت باددر اقیانوس    6
نیروی کوریولیس، سلول هدلی و چیزهای دیگر:    7
برخی از تعاریف و اصطلاحات    7
مقیاس بیوفرت:    8
لایه های جو چگونه اند؟    9
فشار هوا چیست؟    9
خطوط همفشار :    9
*خطوط همدما :    9
*باروری ابرها :    9
*وارونگی دما :    9
اندازه‌گیری باد    10
منابع:    11

الگوی جهانی وزش باد Coriolis effect

الگوی جهانی وزش باد Coriolis effect

این فایل به صورت ورد با فونت ب نازنین 14 و شامل 12 صفحه با تصویرهای رنگی و کیفیت خوب  و با ترجمه روان و سلیس می باشد امیدواریم رضایت خاطر شما را فراهم کرده باشیم حجم فایل:881کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط