نمونه کارها

نحوه پرداخت و دانلود در 5 دقیقه

نمونه پاورپوینت پیام اسمانی هشتم
 پاورپوینت درس 2 پدیده های اجتماعی هویت اجتماعی دوازدهم

 

پاورپوینت درس 3 برنامه غذایی سالم سلامت و بهداشت دوازدهم

 

پاورپوینت درس 5 حماسه های ماندگار آمادگی دفاعی پایه دهم


پاورپوینت درس 4 فقط برای او دین و زندگی 3 دوازدهم


پاورپوینت درس سوم 3 انقلاب اسلامی تداوم نهضت عاشورا امادگی دفاعی نهم

 

پاورپوینت درس3هوا نفس زندگی انسان و محیط زیست یازدهم

طراحی و شبیه سازی اینورتر


پاورپوینت درس هدایت الهی دین وزندگی 2 یازدهم


پاورپوینت درس 2 روش پژوهش در تاریخ بررسی و سنجش تاریخ2یازدهم