دسته: زمین شناسی سوم تجربی

aval zamin shenasi3 darse8اسلاید معرفی

پاورپوینت درس8زمین شناسی سوم تجربی

پاورپوینت درس8زمین شناسی سوم تجربی ٨ فرایند دگرگونی و سنگ های دگرگون شده دگرگونی عبارت است از مجموعه فرایندهایی که...

aval zamin shenasi3 darse6اسلاید معرفی

پاورپوینت درس6زمین شناسی سوم تجربی

پاورپوینت درس6زمین شناسی سوم تجربی ٦ ماگماتیسم و سنگ های آذرین در گذشته ای نه چندان دور، زمین شناسان بر...