پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

بایگانی دسته بندی "مطالعات اجتماعی"

پاورپوینت درس 22 بازسازی ویرانه ها مطالعات اجتماعی پنجم

aval darse 22 motaleat panjom

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس 22 بازسازی ویرانه ها مطالعات اجتماعی پنجم پاورپوینت درس 22 بازسازی ویرانه ها مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی درس بیست ودوم 22…

پاورپوینت درس 21 کشورگشایان بی رحم مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

aval darse 21 motaleat panjom

پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس 21 کشورگشایان بی رحم مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس 21 کشورگشایان بی رحم مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی درس بیست ویکم…

پاورپوینت درس 20 وزیران کاردان شهرهای آباد مطالعات اجتماعی پنجم

aval darse 20 motaleat panjom

پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس 20 وزیران کاردان شهرهای آباد مطالعات اجتماعی پنجم پاورپوینت درس 20 وزیران کاردان شهرهای آباد مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان پاورپوینت…

پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

aval darse 19 motaleat panjom

پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند درس…

پاورپوینت درس هجدهم سفر به کربلا 2مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

aval darse 18 motaleat panjomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس هجدهم سفر به کربلا (2) مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس هجدهم سفر به کربلا 2مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس 18 سفر به کربلا (2) مطالعات اجتماعی پنجم…

پاورپوینت درس هفدهم سفر به کربلا1مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

aval darse 17 motaleat panjomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس هفدهم سفر به کربلا(1) مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس هفدهم سفر به کربلا1مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس 17 سفر به کربلا(1) مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت…

پاورپوینت درس شانزدهم مدینه شهر پیامبر مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

aval darse 16 motaleat panjomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس شانزدهم مدینه شهر پیامبر(ص) مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس شانزدهم مدینه شهر پیامبر مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس 16 مدینه شهر پیامبر(ص) مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس…

پاورپوینت درس پانزدهم بازگشت از سفر حج مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

aval darse 15 motaleat panjomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس پانزدهم بازگشت از سفر حج مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس پانزدهم بازگشت از سفر حج مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس 15 بازگشت از سفر حج مطالعات…

پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

aval darse 10 motaleat panjomاسلاید نمونه

پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی درس 10 کشور ما چگونه اداره می شود؟ 1 گفت وگو کنید. متن را بخوانید. فرض کنید که این گروه مدیر و…

پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

aval darse 9 motaleat panjomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی درس9 راه ها و حمل و نقل (2) راه آهن آیا تاکنون با قطار به مسافرت رفته اید؟ اگر پاسخ شما«بله» است،…

پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

aval darse 8 motaleat panjomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی درس8 را ه ها و حمل و نقل (1) آیا تاکنون فکر کرده اید که راه ها چه نقشی در زندگی ما…

پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

aval darse 7 motaleat panjomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی درس 7 نواحی صنعتی مهمّ ایران در کتاب مطالعات اجتماعی سال سوم خواندید که همه ی کالاهایی که از آن ها استفاده…

پاورپوینت درس 6مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

aval darse 6 motaleat panjomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 6مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی درس6 منابع آب ایران 1 فرض کنید یک روز از صبح تا شب در محلّ زندگی تان، آب نباشد. چه مشکلاتی برای شما…

پاورپوینت درس 5مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

aval darse 5 motaleat panjomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 5مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی فصل2 سرزمین ما درس5 جمعیت ایران حتماً تاکنون کلمه ی «جمعیت» را شنیده اید. این کلمه چه چیزی را به ذهن شما می…