پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

تصویر ثابت

بایگانی دسته بندی "پاورپوینت تاریخ ایران و جهان سوم انسانی"

پاورپوینت درس 13 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

پاورپوینت درس 13 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 13 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 13 ایران از سقوط صفویه تا پایان حکومت زندیه تاریخ…

پاورپوینت درس 12 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

پاورپوینت درس 12 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 12 ایران در عصر صفویه تاریخ ایران وجهان پاورپوینت درس 12 ایران در عصر صفویه تاریخ ایران وجهان 2…

پاورپوینت درس 11 عصر جنگ سرد تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

پاورپوینت درس 11 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 11 عصر جنگ سرد تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی درس 11 عصر جنگ سرد (1945- 19٨٩ م. )…

پاورپوینت درس 10جنگ جهانی دوم تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

پاورپوینت درس 10 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 10جنگ جهانی دوم تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی درس 10 جنگ جهانی دوم ( 1939 – 19٤٥ م…

پاورپوینت درس 9 جهان در میان دو جنگ تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

پاورپوینت درس 9 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 9 جهان در میان دو جنگ تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی درس 9 جهان در میان دو جنگ…

پاورپوینت درس 8 جنگ جهانی اول تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

پاورپوینت درس 8 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 8 جنگ جهانی اول تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 8 جنگ جهانی اوّل (1914-1918م)  تاریخ ایران…

پاورپوینت درس 7 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

پاورپوینت درس 7 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 7 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 7 آسیا در قرن نوزدهم مقاومت در برابر استعمار تاریخ…

پاورپوینت درس 6 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

پاورپوینت درس 6 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 6 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 6 آفریقا و آمریکای لاتین در قرن نوزدهم نبرد علیه…

پاورپوینت درس 5 اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی

aval darse 5tarikh iran ve jahan2اسلاید معرفی

پاورپوینت درس 5 تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی درس 5 اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم مقدمه در قرن 19 م. تعدادی دیگر از ملت های اروپایی، موفق…