پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

بایگانی دسته بندی "پیام آسمانی پایه نهم"

پاورپوینت غدیر خم

پاورپوینت غدیر خم avalghadir

پاورپوینت غدیر خم پاورپوینت غدیر خم پاورپوینت غدیر خم پاورپوینت به خلافت رسیدن امام علی فهرست مطالب غدیر خم جغرافیای غدیر خم زمینه‌سازی حادثه غدیر خطبه پیامبر در منی خطبه…

پاورپوینت درس یازدهم مسئولیت همگانی پیام های آسمانی نهم

aval darese 11 payam asemani nohomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس  مسئولیت همگانی پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس مسئولیت همگانی پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس یازدهم مسئولیت همگانی پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس 11 مسئولیت همگانی…

پاورپوینت درس انفاق پیام های آسمانی نهم

aval darese 12 payam asemani nohomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس انفاق پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس انفاق پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس 12 انفاق پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس دوازدهم پیام های آسمانی نهم پاورپوینت…

پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی نهم

aval darese 13 payam asemani nohomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس سیزدهم انقلاب اسلامی ایران پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس 13 انقلاب اسلامی ایران پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس 13…

پاورپوینت درس چهاردهم جهاد پیام های آسمانی نهم

aval darese 14 payam asemani nohomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس چهاردهم پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس چهاردهم جهاد پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس 14 جهاد پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس 14 پیام های آسمانی نهم…

پاورپوینت درس پنجم پیام آسمانی نهم

aval darese 5 payam asemani nohomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 5 آخرین پیامبروآخرین پیام پیام آسمانی نهم پاورپوینت درس 5 پیام آسمانی نهم پاورپوینت درس پنجم آخرین پیامبروآخرین پیام پیام آسمانی نهم پاورپوینت درس پنجم پیام آسمانی نهم…

پاورپوینت درس چهارم راهنمایان الهی پیام های آسمانی نهم

aval darese 4 payam asemani nohomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 4 پیام های آسمانی پایه نهم پاورپوینت درس چهارم راهنمایان الهی پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس چهارم پیام های آسمانی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس…

پاورپوینت درس سوم دین راستین پیام آسمانی نهم

aval darese3 payam asemani nohomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس سوم دین راستین پیام آسمانی نهم پاورپوینت درس سوم دین راستین پیام آسمانی نهم پاورپوینت درس 3 دین راستین پیام آسمانی نهم فصل دوم راهنماشناسی خداوند دانا و…

پاورپوینت درس 10 پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول

aval darese10 payam asemani nohomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 10 پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول فصل چهارم اخلاق در سال های گذشته در فصل اخلاق کتا بهای پیا مهای آسمان با این موضوعات آشنا شدیم:…

پاورپوینت درس 9 پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول

aval darese9 payam asemani nohomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 9 پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول مُبطِلات نماز آن روز، نمازخانهٔ مدرسه از روزهای دیگر شلوغ تر بود. من و محسن هم گوش های از نمازخانه…

پاورپوینت درس 8 پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول

aval darese8 payam asemani nohomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 8 پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول فصل سوم راه و توشه راهی که ما انسا نها به سوی رستگاری طی می کنیم نیاز به توشه دارد….

پاورپوینت درس 7 پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول

aval darese7 payam asemani nohomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 7 پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول رهبر ی در عصر غیبت پس از رحلت رسول خدا  که درود خدا بر او و خاندان پاکش باد  وظیفهٔ…

پاورپوینت درس 6 پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول

aval darese6 payam asemani nohomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 6 پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول خورشید پنهان عدالت سراسر جهان را فرا گرفته است و خبری از حکومت های ظالمانه و زورگو نیست. علم ودانش…