پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

بایگانی دسته بندی "پیام آسمانی پایه نهم"

پاورپوینت غدیر خم

پاورپوینت غدیر خم avalghadir

پاورپوینت غدیر خم پاورپوینت غدیر خم پاورپوینت غدیر خم پاورپوینت به خلافت رسیدن امام علی فهرست مطالب غدیر خم جغرافیای غدیر خم زمینه‌سازی حادثه غدیر خطبه پیامبر در منی خطبه…

پاورپوینت درس یازدهم مسئولیت همگانی پیام های آسمانی نهم

پاورپوینت درس  مسئولیت همگانی پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس مسئولیت همگانی پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس یازدهم مسئولیت همگانی پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس 11 مسئولیت همگانی…

پاورپوینت درس انفاق پیام های آسمانی نهم

پاورپوینت درس انفاق پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس انفاق پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس 12 انفاق پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس دوازدهم پیام های آسمانی نهم پاورپوینت…

پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی نهم

پاورپوینت درس سیزدهم انقلاب اسلامی ایران پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس 13 انقلاب اسلامی ایران پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس 13…

پاورپوینت درس چهاردهم جهاد پیام های آسمانی نهم

پاورپوینت درس چهاردهم پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس چهاردهم جهاد پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس 14 جهاد پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس 14 پیام های آسمانی نهم…

پاورپوینت درس پنجم پیام آسمانی نهم

پاورپوینت درس 5 آخرین پیامبروآخرین پیام پیام آسمانی نهم پاورپوینت درس 5 پیام آسمانی نهم پاورپوینت درس پنجم آخرین پیامبروآخرین پیام پیام آسمانی نهم پاورپوینت درس پنجم پیام آسمانی نهم…

پاورپوینت درس چهارم راهنمایان الهی پیام های آسمانی نهم

پاورپوینت درس 4 پیام های آسمانی پایه نهم پاورپوینت درس چهارم راهنمایان الهی پیام های آسمانی نهم پاورپوینت درس چهارم پیام های آسمانی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس…

پاورپوینت درس سوم دین راستین پیام آسمانی نهم

پاورپوینت درس سوم دین راستین پیام آسمانی نهم پاورپوینت درس سوم دین راستین پیام آسمانی نهم پاورپوینت درس 3 دین راستین پیام آسمانی نهم فصل دوم راهنماشناسی خداوند دانا و…

پاورپوینت درس 10 پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول

aval darese10 payam asemani nohomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 10 پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول فصل چهارم اخلاق در سال های گذشته در فصل اخلاق کتا بهای پیا مهای آسمان با این موضوعات آشنا شدیم:…

پاورپوینت درس 9 پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول

aval darese9 payam asemani nohomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 9 پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول مُبطِلات نماز آن روز، نمازخانهٔ مدرسه از روزهای دیگر شلوغ تر بود. من و محسن هم گوش های از نمازخانه…

پاورپوینت درس 8 پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول

aval darese8 payam asemani nohomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 8 پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول فصل سوم راه و توشه راهی که ما انسا نها به سوی رستگاری طی می کنیم نیاز به توشه دارد….

پاورپوینت درس 7 پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول

aval darese7 payam asemani nohomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 7 پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول رهبر ی در عصر غیبت پس از رحلت رسول خدا  که درود خدا بر او و خاندان پاکش باد  وظیفهٔ…