پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

بایگانی دسته بندی "علوم تجربی نهم"

پاورپوینت فصل یازدهم گوناگونی جانداران علوم تجربی پایه نهم

aval fasle 11 olom nohomاسلایدمعرفی

پاورپوینت فصل یازدهم گوناگونی جانداران علوم تجربی پایه نهم پاورپوینت فصل یازدهم گوناگونی جانداران علوم تجربی پایه نهم پاورپوینت فصل 11 گوناگونی جانداران علوم تجربی پایه نهم پاورپوینت فصل یازدهم…

پاورپوینت فصل دوازدهم دنیای گیاهان علوم تجربی پایه نهم

aval fasle 12 olom nohomاسلاید معرفی

پاورپوینت فصل دوازدهم دنیای گیاهان علوم تجربی پایه نهم پاورپوینت فصل دوازدهم دنیای گیاهان علوم تجربی پایه نهم پاورپوینت فصل 12 دنیای گیاهان علوم تجربی پایه نهم پاورپوینت فصل دوازدهم…

پاورپوینت فصل سیزدهم جانوران بی مهره علوم تجربی پایه نهم

aval fasle 13 olom nohomاسلایدمعرفی

پاورپوینت فصل سیزدهم جانوران بی مهره علوم تجربی پایه نهم پاورپوینت فصل سیزدهم جانوران بی مهره علوم تجربی نهم پاورپوینت فصل سیزدهم جانوران بی مهره علوم تجربی پایه نهم پاورپوینت…

پاورپوینت فصل چهاردهم جانوران مهره دار علوم تجربی نهم

اسلاید معرفیaval fasle 14 olom nohom

پاورپوینت فصل چهاردهم جانوران مهره دار علوم تجربی پایه نهم پاورپوینت فصل چهاردهم جانوران مهره دار علوم تجربی نهم پاورپوینت فصل 14 جانوران مهره دار علوم تجربی پایه نهم پاورپوینت…

پاورپوینت فصل پانزدهم باهم زیستن علوم تجربی پایه نهم

aval fasle 15 olom nohomاسلایدمعرفی

پاورپوینت فصل پانزدهم باهم زیستن علوم تجربی پایه نهم پاورپوینت فصل پانزدهم باهم زیستن علوم تجربی نهم پاورپوینت فصل پانزدهم علوم تجربی پایه نهم پاورپوینت فصل 15 علوم تجربی پایه…

پاورپوینت فصل10 علوم تجربی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

اسلاید معرفیaval fasle 10 olom nohom

پاورپوینت فصل10 علوم تجربی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه فصل 10 نگاهی به فضا پس از غروب آفتاب، وقتی به آسمان نگاه می کنید، زیبایی و نقاط روشن آن باعث…

پاورپوینت فصل9 علوم تجربی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

aval fasle 9 olom nohomاسلاید معرفی

پاورپوینت فصل9 علوم تجربی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه فصل 9 آثاری از گذشته زمین در هنگام مسافرت و یا رفتن به طبیعت و کوهنوردی، با کمی دقت در محیط…

پاورپوینت فصل8 علوم تجربی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

اسلاید معرفیaval fasle 8 olom nohom

پاورپوینت فصل8 علوم تجربی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه فصل 8 زمین ساخت ورقه ای در هنگام عبور از نواحی کوهستانی البرز و زاگرس با پدیده های زمین شناسی مختلفی…

پاورپوینت فصل7علوم تجربی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

اسلاید معرفیaval fasle 7 olom nohom

پاورپوینت فصل7علوم تجربی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه فصل 7 ماشین ها چگونه می توانیم شیئی راکه خیلی سنگین است، حمل یا جابه جا کنیم؟ به نظر شما ایرانیان دورهٔ…

پاورپوینت فصل6علوم تجربی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

aval fasle 6 olom nohomاسلاید معرفی

پاورپوینت فصل6علوم تجربی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه فصل 6 فشار و آثار آن آب جمع شده در پشت سد، فشار زیادی به آن وارد می کند. آیا می دانید…

پاورپوینت فصل5علوم تجربی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

اسلاید معرفیaval fasle 5 olom nohom

پاورپوینت فصل5علوم تجربی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه فصل 5 نیرو فیزیکدان ها تأثیر برخورد خودروها با یکدیگر را بررسی می کنند تا امنیت آنها را در جاده افزایش دهند….

پاورپوینت فصل4علوم تجربی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

aval fasle 4 olom nohomاسلاید معرفی

پاورپوینت فصل4علوم تجربی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه فصل 4 حرکت چیست آیا می دانید بیشترین مسافت ثبت شده که تا کنون یک اسب توانسته است در یک ثانیه طی…