پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

بایگانی دسته بندی "مطالعات اجتماعی ششم"

پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

aval darse 12 motaleaat sheshomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی پاورپوینت درس 12 چرا فرهنگ وهنر در دوره ی صفویهّ شکوفا شد؟ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی درس 12 چرا فرهنگ وهنر در دوره…

پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

aval darse 11 motaleaat sheshomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی پاورپوینت درس 11 اصفهان، نصف جهان مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی فصل ششم سفری به اصفهان حوزه های موضوعی: زمان، تداوم و تغییر مکان…

پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

aval darse 10 motaleaat sheshomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی پاورپوینت درس 10 چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی درس 10 چه عواملی…

پاورپوینت درس 9مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

aval darse 9 motaleaat sheshomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 9مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی پاورپوینت درس 9 پیشرفت های علمی مسلمانان مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی فصل پنجم پیشر فت علوم و فنون در دوره ی اسلامی حوزه های…

پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

aval darse 8 motaleaat sheshomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی پاورپوینت درس 8 انرژی را بهتر مصرف کنیم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی درس 8 انرژی را بهتر مصرف کنیم در درس گذشته پی…

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

aval darse 6 motaleaat sheshomاسلاید نمونه

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی پاورپوینت درس 6 محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی درس 6 محصولات کشاورزی، از تولید تا مصرف زراعت و…

پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

aval darse 7 motaleaat sheshomاسلاید نمونه

پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی پاورپوینت درس 7 طلای سیاه مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی فصل چهارم  4   ایران و منابع انرژی حوزه های موضوعی: مکان و فضا…

پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

aval darse 5 motaleaat sheshomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی پاورپوینت درس 5 عوامل موثردرکشاورزی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی فصل سوم کشاورزی در ایران حوزه های موضوعی: فضا و مکان منابع و فعّالیت…

پاورپوینت درس 4 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

aval darse 4 motaleaat sheshomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 4 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی پاورپوینت درس 4 چگونه تصمیم بگیریم؟ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی درس 4 چگونه تصمیم بگیریم؟ در درس گذشته، یاد گرفتید که ما در…

پاورپوینت درس21مطالعات اجتماعی ششم

aval darse21 motaleaat sheshomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس21مطالعات اجتماعی ششم فصل یازدهم11 ایستادگی در برابر بیگانگان زمان، تداوم و تغییر حوزه های موضوعی: مکان و فضا فرهنگ و هویّت تابلوی نقاّشی از جنگ ایران و روس…

پاورپوینت درس18مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی

aval darse18 motaleaat sheshomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس18مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی درس 18 دریا، نعمت خداو ندی قرآن کریم می فرماید: (و خداوند دریا را برای استفاده ی شما قرار داد .) (آیه ی ٩٧…