پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

بایگانی دسته بندی "پیام های آسمانی هشتم"

پاورپوینت غدیر خم

پاورپوینت غدیر خم avalghadir

پاورپوینت غدیر خم پاورپوینت غدیر خم پاورپوینت غدیر خم پاورپوینت به خلافت رسیدن امام علی فهرست مطالب غدیر خم جغرافیای غدیر خم زمینه‌سازی حادثه غدیر خطبه پیامبر در منی خطبه…

پاورپوینت درس نهم تدبیر زندگانی پیام های آسمانی پایه هشتم

aval darse 9 payam asemani hashtomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 9 پیام های آسمانی پایه هشتم پاورپوینت درس نهم تدبیر زندگانی پیام های آسمانی پایه هشتم پاورپوینت درس نهم پیام های آسمانی پایه هشتم پاورپوینت درس نهم تدبیر زندگانی پیام…

پاورپوینت درس پنجم پیام آسمانی پایه هشتم اول متوسطه

aval darse 5 payam asemani hashtomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس پنجم پیام آسمانی پایه هشتم اول متوسطه درس 5  روزی که اسلام کامل شد رسول اعظم هرگاه گروهی را برای مأموریتی به جایی می فرستاد، یکی از آنان…

پاورپوینت درس چهارم پیام آسمانی پایه هشتم اول متوسطه

aval darse 4 payam asemani hashtomاسلایدمعرفی

پاورپوینت درس چهارم پیام آسمانی پایه هشتم اول متوسطه فصل سوم راهنماشناسی سال گذشته در درس «پیامبر رحمت » با ویژگی های اخلاقی و رفتاری پیامبر اکرم آشنا شدیم و…

پاورپوینت درس سوم پیام آسمانی پایه هشتم اول متوسطه

aval darse 3 payam asemani hashtomnhkاسلاید معرفی

پاورپوینت درس سوم پیام آسمانی پایه هشتم اول متوسطه فصل دوم معاد در کتاب «پیام های آسمان » سال هفتم، در درس «تلخ یا شیرین » دانستیم که چگونه انسان…

پاورپوینت درس دوم پیام آسمانی پایه هشتم اول متوسطه

aval darse 2 payam asemani hashtomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس دوم پیام آسمانی پایه هشتم اول متوسطه درس 2 عفو و گذشت آمرزندۀ پرده پوش مدّ تها بود که دیگر باران نمی بارید و خشکسالی و قحطی زندگی…

پاورپوینت درس اول پیام آسمانی پایه هشتم اول متوسطه

aval darse 1 payam asemani hashtomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس اول پیام آسمانی پایه هشتم اول متوسطه فصل اوّل خداشناسی سال گذشته با برخی از صفات خداوند از قبیل مهربانی، ناظر بودن، حافظ و مستعان بودن آشنا شدیم….

اهمیت خودشناسی

اهمیت خودشناسی اهداف پژوهش: 1-پی بردن به اهمیت خود شناسی 2-پی بردن به ضرورت خودشناسی و تاثیر آن در زندگی انسان ها 3-اهمیت خودشناسی و ارتباط آن با خداشناسی 4-تاثیرات…

پاورپوینت درس 15 پیام های آسمانی پایه هشتم

aval darse15 payam asemani hashtomاسلایدمعرفی

پاورپوینت درس 15 پیام های آسمانی پایه هشتم درس 15 حقّ النّاس ایستگاه آخر فرشتهٔ مأمور رسیدگی به اعمال، با دقت آخرین صفحه های این فصل پرونده او را هم…

پاورپوینت درس13 پیام های آسمانی هشتم

aval darse13 payam asemani hashtomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس13 پیام های آسمانی هشتم درس 13 كلید گنج ها امیرمؤمنان حضرت علی در نام های به فرزند خود امام حسن می نویسد: «… ]پسرم[ بدان، کسی که گنجینه…

پاورپوینت درس14 پیام های آسمانی پایه هشتم

aval darse14 payam asemani hashtomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس14 پیام های آسمانی پایه هشتم درس 14 ما مسلمانان اگر روزی در خانه متوجه شوی که برادر، یا خواهرت غمگین اند، یا در گوشه ای نشسته و اشک…