پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

تصویر ثابت

بایگانی دسته بندی "پاورپوینت های مطالعات اجتماعی پایه هشتم"

پاورپوینت درس 11 ورود اسلام به ایران مطالعات اجتماعی هشتم

پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی هشتم پاورپوینت درس 11 ورود اسلام به ایران مطالعات اجتماعی هشتم پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی هشتم پاورپوینت درس یازدهم ورود اسلام به ایران مطالعات…

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه

aval motaleaat hashtom darse5اسلاید معرفی

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه فصل 3 نوجوانان و قانون شما نوجوانان، سرمایه ای بزرگ هم برای خانواده تان و هم برای کشور عزیز ما ایران…

پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه

aval motaleaat hashtom darse4اسلاید معرفی

پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه درس 4 وظایف دولت دولت و شهروندان آشنا شدید. همهٔ کسانی که تابعیت دولت « اَتباع » و «تبعه » منظور…

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه

aval motaleaat hashtom darse3اسلاید معرفی

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه فصل 2 نقش دو لت در ادارۀ کشور حتماً تاکنون واژهٔ دولت یا اخبارمربوط به دولت را از رادیو و تلویزیون…

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه

aval motaleaat hashtom darse2اسلاید معرفی

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه درس 2 تعاون (2) تعاون، تنها به خانه و مدرسه و محلّه، محدود نمی شود. گاهی افراد نیکوکار در سطح جامعه…

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه

aval motaleaat hashtom darse1اسلاید معرفی

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه فصل ١ پیامبر گرامی اسلام حضرت محمّد ،اعضای جامعه را به اعضای بدن تشبیه کرده و فرموده اند جامعه با ایمان…

پاورپوینت درس15 مطالعات اجتماعی پایه هشتم

aval motaleaat hashtom darse15اسلاید معرفی

پاورپوینت درس15 مطالعات اجتماعی پایه هشتم درس 15 حملۀ چنگیز و  تیمور به ایران مغولان که بودند؟ مغولان از اقوام بیابانگردی بودند که در سرزمین مغولستان واقع در شمال چین…

پاورپوینت درس16 مطالعات اجتماعی پایه هشتم

aval motaleaat hashtom darse16اسلاید معرفی

پاورپوینت درس16 مطالعات اجتماعی هشتم پاورپوینت درس16 مطالعات اجتماعی پایه هشتم درس 16 پیروزی فرهنگ بر شمشیر نیاکان ما چگونه بر روی ویرانه ها، شهرهای آباد ساختند؟ بزرگان ایرانی در…

پاورپوینت درس24 مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس24 مطالعات اجتماعی پایه هشتم درس 24 قارۀ استرالیا و اقیانوسیه موقعیت و وسعت اقیانوسیه کوچک ترین قارهٔ کره زمین است. برخی  صاحب نظران، استرالیا و جزایری را که…