پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

بایگانی دسته بندی "پاورپوینت های فارسی هشتم"

پاورپوینت درس پنجم راه نیک بختی فارسی پایه هشتم

پاورپوینت درس 5 فارسی پایه هشتم پاورپوینت درس پنجم راه نیک بختی فارسی پایه هشتم پاورپوینت درس 5 راه نیک بختی فارسی پایه هشتم پاورپوینت درس پنجم فارسی پایه هشتم…

پاورپوینت عشایر اردبیل

اسلاید معرفیmoarefy ahsyer

پاورپوینت عشایر اردبیل عشایر اردبیل عشاير ایران که معيشت و آداب و رسوم خاص خود را دارند در ايران يكی از جذاب ترين شيوه های زندگی اجتماعی به شمار می…

پاورپوینت درس15فارسی درس ازاد پایه هشتم

avalFARSI DARSEAZAD 15اسلاید معرفی

پاورپوینت درس15فارسی درس ازاد پایه هشتم پاورپوینت درس15 درس آزاد متن ازاد درمورد جلال آل احمدمی باشد فهرست مطالب ارزشیابی تشخیصی اهداف درس متن درس خودارزیابی دانش ادبی گفتگو فعالیت…

پاورپوینت درس12 فارسی پایه هشتم

پاورپوینت درس12 فارسی پایه هشتم درس دوازدهم ادبیات انقلاب بهمن ماه 1357 در تاریخ معاصر ایران جلوه ای ویژه یافت ؛چون از یک سو ،هنگام فروپاشی نظام شاهنشاهی و از…

پاورپوینت درس11 فارسی پایه هشتم

پاورپوینت درس11 فارسی پایه هشتم درس یازدهم  شیر حق از علی آموز اخلاص عمل                       شیر حق را دان منزه از…

پاورپوینت درس 13 فارسی پایه هشتم

پاورپوینت درس 13 فارسی پایه هشتم پاورپوینت درس  یاد حسین (ع) فارسی پایه هشتم در سرودۀ زیر، شاعر با لحنی سوگوارانه، حسرت و افسوس، و سوز و اندوه خود را…