پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

تصویر ثابت

بایگانی دسته بندی "پاورپوینت های جامعه شناسی سوم دبیرستان"

پاورپوینت درس پنج جامعه شناسی سوم انسانی

aval darse5 jameshenasi2 sevomاسلاید نمونه

پاورپوینت درس پنج جامعه شناسی سوم انسانی فصل دوم هویت وفرهنگ فصل دوم هویت و فرهنگ انتظار مي رود در پايان اين فصل دانش آموز: 1. هويت و ويژگي هاي…

پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی سوم انسانی

aval darse4 jameshenasi2 sevom

پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی سوم انسانی درس چهارم فرهنگ 2 فرهنگ واقعی و فرهنگ آرمانی اگر آموزه هاي كتاب مطالعات اجتماعي را به خاطر داشته باشيد، مي دانيد هرجامعه…

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی سوم انسانی

aval darse3 jameshenasi2 sevom

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی سوم انسانی درس سوم فرهنگ 1 مفهوم فرهنگ ما با دو واژهء جامعه و فرهنگ آشنا هستیم و این دو واژه را در بسیاری موارد…

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی سوم انسانی

aval darse2 jameshenasi2 sevomاسلاید نمونه

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی سوم انسانی درس دوم نظام اجتماعی ساختار اجتماعی ساختمان کی ورزشگاه را در نظر بگیرید. اگر ورزشگاه در اثر کی حادثۀ طبیعی یاغیرطبیعی فرو ریزد،…

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی سوم انسانی

aval darse1 jameshenasi2 sevomاسلاید نمونه

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی سوم انسانی فصل اول جامعه و فرهنگ انتظار مي رود در پايان اين فصل دانش آموز: 1.گسترة جهان اجتماعي را بداند و قلمروهاي مختلف آن…

پاورپوینت درس8جامعه شناسی سوم انسانی

aval darse8 jameshenasi2 sevomاسلاید نمونه

پاورپوینت درس8جامعه شناسی سوم انسانی پاورپوینت درس8جامعه شناسی2 رشته ادبیات و علوم انسانی سوم دبیرستان درس هشتم تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی هویت اکتسابی و تحرک اجتماعی کسب هویت های…

پاورپوینت درس7جامعه شناسی سوم انسانی

aval darse7 jameshenasi2 sevomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس7جامعه شناسی سوم انسانی پاورپوینت درس7جامعه شناسی2 رشته ادبیات و علوم انسانی سوم دبیرستان درس هفتم بازتولید هویت اجتماعی هویت اجتماعي و جامعه پذیری یک کندوی زنبور عسل را…

پاورپوینت درس6 جامعه شناسی سوم انسانی

aval darse6 jameshenasi2 sevomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس6 جامعه شناسی سوم انسانی پاورپوینت درس6 جامعه شناسی 2  رشته ادبیات و علوم انسانی درس ششم هویت فردی و اجتماعی تمایز هویت فردی و اجتماعی به پاسخ خود…

پاورپوینت درس14جامعه شناسی سوم انسانی

aval darse14 jameshenasi2 sevomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس14جامعه شناسی سوم انسانی درس چهاردهم 14 انواع نظام سیاسی گونه شناسی نظامهای سیاسی با چه ملاک هایی مي توان نظامهای سیاسی را دسته بندي کرد و چه انواعي…