پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

بایگانی دسته بندی "پاورپوینت تاریخ ایران و جهان سوم انسانی"

پاورپوینت درس 13 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

aval darse 13 tarikh iran ve jahan2اسلاید معرفی

پاورپوینت درس 13 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 13 ایران از سقوط صفویه تا پایان حکومت زندیه تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی درس 13 ایران از…

پاورپوینت درس 12 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

aval darse 12 tarikh iran ve jahan2اسلاید معرفی

پاورپوینت درس 12 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 12 ایران در عصر صفویه تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی درس 12 ایران در عصر صفویه مقدمه تشکیل…

پاورپوینت درس 11 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

اسلاید معرفی درس11 تاریخ ایران وجهان2

پاورپوینت درس 11 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 11 عصر جنگ سرد تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی درس 11 عصر جنگ سرد (1945- 19٨٩ م. )…

پاورپوینت درس 10 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

aval darse 10 tarikh iran ve jahan2اسلایدمعرفی

پاورپوینت درس 10 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 10جنگ جهانی دوم تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی درس 10 جنگ جهانی دوم ( 1939 – 19٤٥ م…

پاورپوینت درس 9 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

aval darse 9 tarikh iran ve jahan2اسلاید معرفی

پاورپوینت درس 9 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 9 جهان در میان دو جنگ تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی درس 9 جهان در میان دو جنگ…

پاورپوینت درس 8 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

aval darse 8 tarikh iran ve jahan2اسلاید معرفی

پاورپوینت درس 8 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 8 جنگ جهانی اوّل (1914-1918م)  تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی درس ٨ جنگ جهانی اوّل (1914-1918م) مقدمه دولت…

پاورپوینت درس 7 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

aval darse 7 tarikh iran ve jahan2اسلاید معرفی

پاورپوینت درس 7 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 7 آسیا در قرن نوزدهم مقاومت در برابر استعمار تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی درس 7 آسیا در…

پاورپوینت درس 6 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

aval darse 6 tarikh iran ve jahan2اسلاید معرفی

پاورپوینت درس 6 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 6 آفریقا و آمریکای لاتین در قرن نوزدهم نبرد علیه استعمار تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی درس ٦…

پاورپوینت درس 5 تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی

aval darse 5tarikh iran ve jahan2اسلاید معرفی

پاورپوینت درس 5 تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی درس 5 اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم مقدمه در قرن 19 م. تعدادی دیگر از ملت های اروپایی، موفق…

پاورپوینت درس چهارم تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی

aval darse 4tarikh iran ve jahan2اسلاید معرفی

پاورپوینت درس چهارم تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی درس 4 آخرین امپراتوری های مسلمان مقدمه مهم ترین دولت های مسلمان در قرون جدید، دولت های صفویه در ایران،…

پاورپوینت درس سوم تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی

aval darse 3tarikh iran ve jahan2اسلاید معرفی

پاورپوینت درس سوم تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی درس 3 تحولات سیاسی آمریکا و اروپا در قرون جدید (سدۀ ١٨م. ) مقدمه قرن هیجدهم به دلیل یک جنگ…

پاورپوینت درس دوم تاریخ ایران و جهان ۲ سوم انسانی

aval darse 2tarikh iran ve jahan2اسلاید معرفی

پاورپوینت درس دوم تاریخ ایران و جهان ۲ سوم انسانی درس 2 تحولات سیاسی اروپا در قرون جدید (سده های ١٦ و ١٧ م). مقدمه اوضاع سیاسی اروپا در قرون…

پاورپوینت درس اول تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی

aval darse 1tarikh iran ve jahan2اسلاید معرفی

پاورپوینت درس اول تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی تاریخ ایران و جهان (2) بخش اوّل:  تاریخ جهان در قرون جدید و معاصر درس 1 تحولات مذهبی، فکری وعلمی…

پاورپوینت درس23 تاریخ ایران و جهان2 سوم انسانی

aval darse 23 tarikh iran ve jahanاسلاید معرفی

پاورپوینت درس23 تاریخ ایران و جهان2 سوم انسانی  درس 23 تداوم مبارزه علیه رژیم پهلوی ( 1343- 1356 ش. ) مقدمه پس از آزادی امام خمینی (ره) از زندان و…