پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

بایگانی دسته بندی "پاورپوینت های زبان فارسی اول دبیرستان"

پاورپوینت درس28زبان فارسی اول دبیرستان

aval darse 28 zaban farsiاسلاید معرفی

پاورپوینت درس28زبان فارسی اول دبیرستان درس بیست و هشتم خلاصه نویسی داستان زیر را با دقّت بخوانیم: خانۀ پدری هشتاد سال پیش ازین، پیرمردی از نژاد ایرانیان قدیم در هرات…

پاورپوینت درس27 زبان فارسی اول دبیرستان

aval darse 27 zaban farsiاسلاید معرفی

پاورپوینت درس27 زبان فارسی اول دبیرستان درس بیست و هفتم نقش نما از جمله مشایخ صوفیه که از تعلیمِ غزّالی تأثیر پذیرفته اند، می توان عبدالقادر گیلانی را نام برد….

پاورپوینت درس26زبان فارسی اول دبیرستان

aval darse 26 zaban farsiاسلاید معرفی

پاورپوینت درس26زبان فارسی اول دبیرستان درس بیست و ششم گروه کلمه چیست؟ به بخش دوم یک املای تقریری که در زیر آمده است، توجّه کنید: نقضِ غرض، سخنِ نغز، عصیان…

پاورپوینت درس25 زبان فارسی اول دبیرستان

اسلاید معرفیaval darse 25 zaban farsi

پاورپوینت درس25 زبان فارسی اول دبیرستان درس بیست و پنجم نامه نگاری (2) نامه به دوستان و نزدیکان نامهٔ زیر را باهم بخوانیم: فرزند عزیزم سلام، هم اکنون نامه ات…

پاورپوینت درس 24 زبان فارسی اول دبیرستان

پاورپوینت درس 24 زبان فارسی اول دبیرستان درس بیست و چهارم زبان شناسى چىست؟ ( 2) در درس گذشته، دو مشکل از مشکلات شناخت زبان و راه حلّ آنها را…

پاورپوینت درس23زبان فارسی اول دبیرستان

aval1 darse 23 zaban farsiاسلاید معرفی

پاورپوینت درس23زبان فارسی اول دبیرستان درس بیست و سوم گروه قیدى به نقش های مختلف کلمهٔ «دیروز » در جمله های زیر دقّت کنید: 1)هوای دیروز از امروز بهتر بود….

پاورپوینت درس22 زبان فارسی اول دبیرستان

aval darse 22 zaban farsiاسلاید معرفی

پاورپوینت درس22 زبان فارسی اول دبیرستان درس بیست و دوم نامه نگاری (1) در دورهٔ راهنمایی با نامه نگاری آشنا شدید و دانستید که نامه ها دو نوع هستند: الف)…

پاورپوینت درس21زبان فارسی اول دبیرستان

aval darse 21 zaban farsiاسلاید معرفی

پاورپوینت درس21زبان فارسی اول دبیرستان درس بیست و یکم چه کلمه ای اهمّیت املایی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش بهتر است اوّل کلمات زیر را تلفّظ کنیم: 1)…

پاورپوینت درس 15 زبان فارسی اول دبیرستان

پاورپوینت درس 15 زبان فارسی اول دبیرستان زبان شناسی چیست؟(1) پیش از این گفتیم، زبان یک نظام است که کار اصلی آن ایجاد ارتباط میان انسان هاست و شکل های…

خلقت انسان از دیدگاه مولانا

خلقت انسان از دیدگاه مولانا خلقت انسان از دیدگاه مولانا آدمی پيوسته درپی کشف اوراق گمشده ی کهنه کتاب هستی بوده است. بی گمان از خود پرسيده : که زندگی…