پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

بایگانی دسته بندی "جغرافیا"

پاورپوینت درس چهارم ناهمواری های ایران جغرافیا دهم

پاورپوینت درس 4 ناهمواری های ایران جغرافیا دهم پاورپوینت درس چهارم ناهمواری های ایران جغرافیا دهم پاورپوینت درس 4 ناهمواری های ایران جغرافیا دهم پاورپوینت درس چهارم جغرافیا پایه دهم…

پاورپوینت درس شانزدهم کشاورزی صنعت و تجارت جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس شانزدهم کشاورزی صنعت و تجارت جغرافیا سوم انسانی پاورپوینت درس شانزدهم کشاورزی صنعت و تجارت جغرافیا سوم انسانی پاورپوینت درس 16 کشاورزی ، صنعت و تجارت جغرافیا سوم…

پاورپوینت درس پانزدهم قدرت ملی و منطقه خليج فارس جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس پانزدهم قدرت ملی و منطقه خليج فارس جغرافیا سوم انسانی پاورپوینت درس پانزدهم قدرت ملی و منطقه خليج فارس جغرافیا سوم انسانی پاورپوینت درس 15 قدرت ملی و…

پاورپوینت درس چهاردهم واحدهای سياسی و مرزها جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس چهاردهم واحدهای سياسی و مرزها جغرافیا سوم انسانی پاورپوینت درس چهاردهم واحدهای سياسی و مرزها جغرافیا سوم انسانی پاورپوینت درس 14 واحدهای سياسی و مرزها جغرافیا سوم انسانی…

پاورپوینت درس سیزدهم جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس سیزدهم رشد سريع شهرنشينی چه مشکلاتی به وجود می آورد؟ جغرافیا سوم انسانی پاورپوینت درس سیزدهم جغرافیا سوم انسانی پاورپوینت درس 13 رشد سريع شهرنشينی چه مشکلاتی به وجود…

پاورپوینت درس دوازدهم پراکندگی و نقش شهرها جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس دوازدهم پراکندگی و نقش شهرها جغرافیا سوم انسانی پاورپوینت درس دوازدهم پراکندگی و نقش شهرها جغرافیا سوم انسانی پاورپوینت درس 12 پراکندگی و نقش شهرها جغرافیا سوم انسانی…

پاورپوینت درس یازدهم جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس یازدهم سکونتگاه های شهری و روستايی چگونه پديد می آيند؟ جغرافیا سوم انسانی پاورپوینت درس یازدهم سکونتگاه های شهری و روستايی چگونه پديد می آيند پاورپوینت درس 11 سکونتگاه های…

مقاله خشکسالی

مقاله خشکسالی تحقیق درباره خشکسالی مقاله خشکسالی فهرست مطالب خشکسالی :    1 مقدمه:    1 تعریف خشکسالی :    1 خشکسالی مفهومیConceptual drought:    1 خشکسالی بهره برداری operational drought:    2 ابعاد و…

ویژگی های انسانی و اقتصادی آفریقا و اروپا

ویژگی های انسانی و اقتصادی آفریقا و اروپا ویژگی های انسانی و اقتصادی آفریقا و اروپا ویژگی اقتصادی آفریقا تا حدود زیادی به دلیل اثرات استعمار، دولتهای فاسد و استبداد،…

پاورپوینت درس9جغرافیای دوم دبیرستان

اسلاید معرفی aval jeography 2 darse9

پاورپوینت درس9جغرافیای دوم دبیرستان درس نهم:  آلودگی دریاها و رودها به شکل 15-5 توجه کنید آیا می توانید علل آلودگی رودها را نام ببرید؟ حوضۀ رود محدوده های صنعتی –…

پاورپوینت درس10جغرافیای دوم دبیرستان

aval jeography 2 darse10اسلاید معرفی

پاورپوینت درس10جغرافیای دوم دبیرستان فصل6 درس دهم: مخاطرات طبیعی برای مطالعه 18 مهر روز جهانی کاهش بلایای طبیعی بامداد روز جمعه وقوع یک زمین لرزهٔ عظیم موجب بروز فاجعه ای…

پاورپوینت درس17جغرافیای دوم دبیرستان

aval jeography 2 darse17اسلاید معرفی

پاورپوینت درس17جغرافیای دوم دبیرستان درس هفدهم : بهره برداری از منابع آب به صفحهٔ بعد نگاه کنید! در این صفحه بریدهٔ روزنامه ها رامی بینید. موضوع مشترک همهٔ آنها آب…