دسته: زیست شناسی

تحقیق درباره اثر انگشت

تحقیق درباره اثر انگشت تحقیق درباره اثر انگشت اثر انگشت تحقیق اثر انگشت تحقیق درباره انگشت نگاری فهرست مطالب مقدمه: 1 بررسی تاریخی انگشت‌نگاری 1 تاریخچه انگشت‌نگاری غیرعلمی 1 تاریخچه انگشت‌نگاری علمی 3 تاریخچه انگشت‌نگاری...

پاورپوینت گرده افشانی گلها

پاورپوینت گرده افشانی گلها پاورپوینت گرده افشانی گلها پاورپوینت گرده افشانی گلها ونقش جانوران در گرده افشانی پاورپوینت نقش جانوران در گرده افشانی گلها فهرست مطالب تعریف مقدمه ساختمان گل نر ماده انواع گرده افشانی...

تحقیق درباره انواع باله ماهی

تحقیق درباره انواع باله ماهی تحقیق درباره انواع باله ماهی تحقیق کامل درباره انواع باله ماهی تحقیق آماده درباره انواع باله ماهی فهرست مطالب باله ماهی    1 انواع باله    2 پیش راندن و کنترل حرکت...

پاورپوینت مار و خواص درمانی سم مار

پاورپوینت مار و خواص درمانی سم مار پاورپوینت مار و خواص درمانی سم مار پاورپوینت مار پاورپوینت خواص درمانی سم مار فهرست مطالب تعریف مارگزیدگی: مارهای زهرآگین تقسیم بندی مارهای سمی ویژگی مارهای سمی‌ وغیرسمی...

اسفنجهای آب شیرین

اسفنجهای آب شیرین

اسفنجهای آب شیرین فهرست مطالب اسفنجهای آب شیرین    1 انواع اسپیکول در اسفنج ها    1 تقسیم بندی سوزن یا اسپیکول    1 بدن اسفنج شامل سه نوع سلول اصلي است :    2 ◄  پالئواکولوژى اسفنجها:    2...

آفات کش ها عوامل و روشهای کنترل بیولوژیک

آفات کش ها عوامل و روشهای کنترل بیولوژیک فهرست مطالب مقدمه    1 نيازهاي انسان و منشاء آفات    1 مشكلات ناشي از آفت كشها    3 تعريف كنترل بيولوژيك    5 پارازيتيسم حشرات    7 بيماريهاي حشرات    8 بند...

سلول گیاهی

سلول گیاهی فهرست مطالب سلول گیاهی    1 مقدمه    1 روش مشاهده سلول گیاهی    1 دیواره یاخته‌ای    2 غشای سلولی    2 سیتوپلاسم    3 ریبوزومها    5 شبکه آندوپلاسمی    5 دستگاه گلژی    6 میکروبادیها    6 لیزوزوم‌ها    6 واکوئلها  ...

اسلاید معرفیaval derakhat

پاوپوینت درخت

پاوپوینت درخت فهرست مطالب مقدمه تعریف درخت سن درخت رده‌بندی درختان برگ درختان کلروفیل چیست؟ ویژگیهای نهاندانگان و بازدانگان مقایسه دانه ذرت (نهاندانه) با دانه کاج (بازدانه) کاربرد فقهی واژه درخت درخت و درختکاری در...

پاورپوینت فصل 9 زیست شناسی وآزمایشگاه2 رشته علوم تجربی

پاورپوینت فصل 9 زیست شناسی وآزمایشگاه2 رشته علوم تجربی 9 تولید مثل گیاهان بقای گونه ها وابسته به تولیدمثل افراد آن است. از فصل قبل به خاطر دارید که موجودات زنده تولیدمثل جنسی و غیرجنسی...