پاورپوینت درس 7 جامعه جهانی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس 7 جامعه جهانی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس 7 جامعه جهانی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس جامعه جهانی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس هفتم جامعه جهانی جامعه شناسی یازدهم

درس هفتم جامعۀ جهانی
در هر دورۀ تاریخی، جوامع مختلف و شبكه روابط میان آنها، جامعۀ جهانی را می سازد.
جامعة جهانی براساس ویژگی های فرهنگی و قدرت تأثیرگذاری جوامع مختلف، حالت های متفاوتی به خودمی گیرد.
هنگامی كه یک فرهنگ در سطح جهانی غالب باشد، به میزانی كه آن فرهنگ، ویژگی های مطلوب یک فرهنگ جهانی را داشته باشد، جامعۀ جهانی از انسجام برخوردارخواهد بود. اگر فرهنگ یا فرهنگ های غالب و اثرگذار،فاقد ویژگی های مطلوب باشند، جامعۀ جهانی با چالش ها و تضاد های درونی مواجه خواهد شد. فرهنگ سلطه،جامعۀ جهانی را به بخش های مركز و پیرامون تقسیم میك ند؛ كشور های پیرامون را به مركز وابسته می سازد وزمینۀ ستیز و چالش میان آنها را ایجاد میكند.

پاورپوینت درس 7 جامعه جهانی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس 7 جامعه جهانی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس 7 جامعه جهانی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس 7 جامعه جهانی جامعه شناسی یازدهم

این پاورپوینت در 32 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلاید های متن کتاب صرفاً متن کتاب بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه با متن تمامی پرسش ها و گفت گو کنید و غیره با افکت و انیمیش و طراحی عالی کاملا قابل ویرایش همراه با عکس های درون کتاب متن ها کاملا قابل ویرایش و هیچ گونه عکس برداری از صفحه کتاب صورت نگرفته برخلاف بعضی سایت ها که عکس کتاب را به صورت پاورپوینت در می آورند ..حجم فایل 1 مگابایت متشکرم

مطالب مرتبط