پاورپوینت درس 15 افق بیداری اسلامی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس 15 افق بیداری اسلامی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس 15 افق بیداری اسلامی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس افق بیداری اسلامی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس پانزدهم افق بیداری اسلامی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت افق بیداری اسلامی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس 15 افق بیداری اسلامی جامعه شناسی2 پایه یازدهم علوم انسانی

درس پانزدهم 15
افق بیداری اسلامی
خانة دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوارآسمان مکثی کردرهگذر شاخۀ نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باغی است می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد در صمیمیت سیال فضا خ شخشی می شنوی کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا جوجه بردارد از لانة نورو از او می پرسی خانۀ دوست کجاست؟
(سهراب سپهری)

اینکه گفته اند هر چیز که در جستن آنی، آنی؛ یعنی ارزش هر فرد، گروه، جریان، جنبش، انقلاب و جامعه ای رابلندای همت او و آنچه از زندگی می خواهد معلوم می کند. از افق بیداری اسلامی چه دورنمایی، برای بشریت دست یافتنی می شود؟ بی شک بیداری اسلامی، تغییر موقعیت ملت ها و کشورهای پیرامونی، در نظام جهانی سلطه را اوج همت خویش نمی بیند…………………..

پاورپوینت درس 15 افق بیداری اسلامی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس 15 افق بیداری اسلامی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس 15 افق بیداری اسلامی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس 15 افق بیداری اسلامی جامعه شناسی یازدهم

این پاورپوینت در 44 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلاید های متن کتاب صرفاً متن کتاب بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه با متن تمامی پرسش ها و گفت گو کنید، مطالعه کنید بخوانیم و بدانیم و غیره با افکت و انیمیش و طراحی عالی کاملا قابل ویرایش همراه با عکس های درون کتاب متن ها کاملا قابل ویرایش و هیچ گونه عکس برداری از صفحه کتاب صورت نگرفته برخلاف بعضی سایت ها که عکس کتاب را به صورت پاورپوینت در می آورند ..حجم فایل1.19 مگابایت متشکرم..

مطالب مرتبط