پاورپوینت درس 11 بحران های اقتصادی و زیست محیطی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس 11 بحران های اقتصادی و زیست محیطی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس 11 بحران های اقتصادی و زیست محیطی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس یازدهم بحران های اقتصادی و زیست محیطی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس بحران های اقتصادی و زیست محیطی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت بحران های اقتصادی و زیست محیطی جامعه شناسی یازدهم

درس یازدهم 11
بحران های اقتصادی و زیست محیطی
«گویند مولانا قطب الدین در راهی می رفت، شخصی از بامی افتاد و بر گردن مولانا آمد، چنان که مهرۀ گردن او قصوری (شکستگی ای) یافت و چند روز بدان سبب صاحب بستر گشت (بستری شد). جمعی از اکابر وقت، به عیادت او آمدند و گفتند: چه حال است؟ گفت: حال از این بدتر چه باشد که دیگری از بام بیفتد و گردن من بشکند»(لطایف الطوائف)
اغلب پیامدهای خوب و بد کنش های افراد و جوامع صرفا متوجه خودشان نیست. امروزه بسیاری از بحران ها درمناطق خاصی پدید می آیند ولی به سایر نقاط دنیا تسرّی می یابند. کشورها در ایجاد بحران ها، سهم یکسانی ندارنداما همه از پیامدهای نامطلوب آن متأثر می شوند.

پاورپوینت درس 11 بحران های اقتصادی و زیست محیطی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس 11 بحران های اقتصادی و زیست محیطی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس 11 بحران های اقتصادی و زیست محیطی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس 11 بحران های اقتصادی و زیست محیطی جامعه شناسی یازدهم

این پاورپوینت در 29 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلاید های متن کتاب صرفاً متن کتاب بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه با متن تمامی پرسش ها و گفت گو کنید، مطالعه کنید بخوانیم و بدانیم و غیره با افکت و انیمیش و طراحی عالی کاملا قابل ویرایش همراه با عکس های درون کتاب متن ها کاملا قابل ویرایش و هیچ گونه عکس برداری از صفحه کتاب صورت نگرفته برخلاف بعضی سایت ها که عکس کتاب را به صورت پاورپوینت در می آورند ..حجم فایل 600 کیلو بایت متشکرم

مطالب مرتبط