پاورپوینت درس 5 تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس 5 تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس 5 تثبیت و گسترش اسلام تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس پنج تثبیت و گسترش اسلام تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس پنجم تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس 5 تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین تاریخ2یازدهم

درس 5
تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین
جامعه و حکومتی که پیامبر در مدینه بنیان نهاد، در فاصلۀ سال های 11 تا 41 ق به دست پنج نفر از جانشینان ایشان با عنوان خلیفه اداره شد. این دورۀ 30 ساله از تاریخ اسلام را عصر خلفای نخستین یا راشدین می گویند. در این دوره جامعۀ اسلامی با مسائل متعددی رو به رو شد، که مهم ترین آنها موضوع جانشینی پیامبر، ادارۀ حکومت، تثبیت اسلام در شبه جزیرۀ عربستان و فتوحات مسلمانان در خارج از آن شبه جزیره بود. در این درس، شما با جست وجو، گردآوری و مطالعهٔ شواهد و مدارک تاریخی، علل، آثارو پیامدهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ای ن مسائل را بررسی خواهید کرد.

پاورپوینت درس 5 تثبیت و گسترش اسلام تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس 5 تثبیت و گسترش اسلام تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس 5 تثبیت و گسترش اسلام تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس 5 تثبیت و گسترش اسلام تاریخ2یازدهم

این پاورپوینت درس 47 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلاید های متن کتاب صرفاً متن کتاب بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه با متن تمامی پرسش ها و فعالیت ها و غیره با افکت و انیمیش و طراحی عالی کاملا قابل ویرایش همراه با عکس های درون کتاب متن ها کاملا قابل ویرایش و هیچ گونه عکس برداری از صفحه کتاب صورت نگرفته برخلاف بعضی سایت ها که عکس کتاب را به صورت پاورپوینت در می آورند ..حجم فایل 731 کیلوبایت متشکرم

مطالب مرتبط