تحقیق درباره نقش رسانه های غربی در شکل گیری ایران هراسی

تحقیق درباره نقش رسانه های غربی در شکل گیری ایران هراسی

تحقیق درباره نقش رسانه های غربی در شکل گیری ایران هراسی

فهرست مطالب
مقدمه 1
چکیده: 2
روند پروسه ایران هراسی 3
روند ایران هراسی در نظر رسانه های آمریکایی 5
نمای اول: ایران قدرت در حال فرسایش! 5
نمای دوم: ایران قدرت هیولایی 5
اعتراضات به تبلیغات آمریکایی علیه ایران 6
زمینه ها و دلایل ایران هراسی 8
الف. زمینه‌های سیاسی- اجتماعی شکل‌گیری ایران‌هراسی 8
۱. قدرت ایران 10
۲. تضاد ارزشی و ایدئولوژیک 11
۳. بیداری اسلامی و احیای هویت مسلمانان 13
۴. ایجاد تردید در نظام لیبرال دموکراسی غربی 14
ب. ویژگی رسانه‌های غربی در روند ایران‌هراسی 16
ج. آفند رسانه‌ای و تبلیغاتی امریکا درباره ایران‌هراسی 17
۱. انتشار فیلم «ایرانیوم» و متهم کردن ایران به داشتن سلاح هسته‌ای 18
متهم کردن ایران به تلاش برای ترور سفیر عربستان در خاک امریکا 19
د. نقش و عملکرد رسانه‌های غربی در روند ایران‌هراسی 19
– رزمایش نظامی ایران؛ 21
– تأکید بر تشدید تحریم‌ها؛ 22
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 24
موضوعات احتمالی جنگ روانی رسانه‌های بیگانه ضد ایران در دهه چهارم انقلاب اسلامی 26
منابع: 29

مقدمه

تأثیر رسانه‌ها و نقش مسلط آنها در شکل‌‌دهی، جهت‌دادن و مدیریت افکار عمومی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. از این ‌رو رسانه‌های جمعی، منبع مهم قدرت در جهت منافع افراد، گروه‌ها و کشورها به حساب می‌آیند امروزه نیز رسانه‌های غربی نقشی اساسی در ایجاد و تغییر نگرش افراد به جهان پیرامون و واقعیت‌های زندگی دارند، زیرا رخدادها را آن‌گونه که می‌خواهند بازنمایی می‌کنند. از همین رو رسانه‌ها یکی از عوامل مؤثر بر ساخت ذهنیت یکایک افراد جامعه…

این تحقیق در 31 صفحه تنظیم شده است فونت 14 ب نازنین کاملا منظم ومرتب شامل صفحه بسم الله ، صفحه معرفی ، صفحه فهرست مطالب ، متن تحقیق و منابع می باشد که به صورت عالی و مرتب تنظیم شده صفحه بندی جداگانه

مطالب مرتبط