پاورپوینت تفکر و سبک زندگی آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی آداب و مهارت های بازدید

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی

پاورپوینت تفکر و سبک هشتم زندگی آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی پایه هشتم

پاورپوینت آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی تفکر و سبک زندگی

پاورپوینت آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی تفکر هشتم

پاورپوینت آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی

 آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی

بازدیدها یا مسافرت ها از یک مکان ممکن است به صورت فردی، دو نفره، گروهی، یا خانوادگی صورت گیرد. بازدیدها و مسافر تهای جمعی دانش آموزان بر دو گونه است:
1 -بازدیدهای علمی
2 -اردو

بازدیدهای علمی:

در بازدیدهای علمی تعداد شرکت کنندگان محدود است. این بازدیدها ارتباط بیشتری با اهداف برنامه های درسی دارد. بازدید علمی ممکن است در یک روستا، یک شهر، بازار ،کارخانه، طبیعت، حاشیهٔ رودخانه، بازدید از یک موزه، بازدید از روستاهای مجاور یاشهرهای نزدیک و در مواردی از شهرها و مکان های دور صورت گیرد. مکان های مورد بازدید دربازدیدهای علمی اغلب مرتبط با اهداف برنامه های درسی است.

aval tafako bazdid elmiاسلاید معرفی پاورپوینت تفکر و سبک زندگی آداب و مهارت های بازدید

aval tafako bazdid elmiاسلاید معرفی پاورپوینت تفکر و سبک زندگی آداب و مهارت های بازدید

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی آداب و مهارت های بازدید nemoneh tafako bazdid elmi

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی آداب و مهارت های بازدید nemoneh tafako bazdid elmi

این پاورپوینت در 13 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید بسم الله و معرفی  ،اسلاید متن کتاب به صورت کامل و دقیق با افکت، طراحی و رنگ بندی عالی کاملا قابل ویرایش هر جا که لازم است حذف کنید و در کلاس ارائه کنید همچنین شامل متن فعالیت ها است که می توانید با جواب دادن به فعالیت ها در کلاس ارائه کنید مناسب برای تمامی معلمان برای تدریس کتابی و دانش آموزان برای ارائه در کلاس ،دارای اسلاید تشکر و پایانی .حجم فایل :269 کیلوبایت

مطالب مرتبط