زیبایی هنر از دیدگاه اسلام

موضوع:
زیبایی هنر از دیدگاه اسلام

زیبایی هنر از دیدگاه اسلام

نام پژهشگر:
 —————
نام دبیر:
———————-
مدرسه —————-اول متوسطه  
سال تحصیلی 95-94
صفحه بسم الله

فهرست مطالب
عنوان:    1
هدف پژوهش :    1
شیوه گردآوری اطلاعات    1
ابزار گردآوری اطلاعات :    1
مقدمه:    2
سه نوع بینش در زیبایی هنر از دیدگاه اسلام عبارتند از:    2
4 نگرش در رابطه با ارتباط با جهان واقعیت ها    2
1 نگرش های علمی محض:    2
2 بینش های نظری:    2
3 بینش های فلسفی:    2
4 بینش مذهبی:    3
چیست دین؟ برخاستن از روی خاک    3
بینش فلسفی درباره ی هنر    4
مسأله ی یکم:    4
مسأله دوم:    5
انسان و اثر هنری    5
مسأله سوم:    10
نتیجه گیری:    13
پیشنهادها  وسوال های جدید:    14
پی نوشت ها و منابع :    15

این

تحقیق برای کتاب تفکر وسبک زندگی هشتم اول متوسطه تنظیم شده است که شامل هر دوفایل word و pdf می باشد . فایل قابل ویرایش دارای 17صفحه میباشد خیلی مرتب و منظم  تنظیم شده است . صفحه اول معرفی ، صفحه دوم بسم الله ، صفحه سوم شامل فهرست مطالب می باشد صفحه چهارم شامل اطلاعات خواسته شده درون کتاب می باشد. صفحه 5 به بعد شامل تحقیق ذکر شده می باشد آخر صفحات شامل نتیجه گیری ، پیشنهاد ، سوال ، و منابع می باشد. حجم فایل 209 کیلوبایت می باشد. در هنگام دانلود هر دو فایل pdf  و word را دانلود بفرمایید.

صفحات نمونه zibaii honar

صفحات نمونه zibaii honar

مطالب مرتبط