پاورپوینت فصل 7 زیست شناسی پیش دانشگاهی رفتار شناسی

پاورپوینت فصل 7 رفتار شناسی زیست شناسی پیش دانشگاهی

پاورپوینت شامل هر 4 فصل :

۱ رفتار و انواع آن
۲ تکامل رفتار
۳ رفتارهای جانوری
۴ ارتباط جانوران با هم ديگر
فصل هفتم
رفتارشناسی
بعضی از پرندگان، با شروع سرما به سوی مناطق گرمسيری مهاجرت می کنند. مورچه های کارگر بهار و تابستان را صرف جمع آوری غذا و حمل آنها به لانه می کنند. لاک پشت با احساس خطر، به درون لاک خود می رود. بسياری از جانوران هنگام روبه رو شدن با دشمن قيافهٔ ترسناکی به خود می گيرند.
اين ها، مثال هايی از رفتارهای جانوران هستند.
پيش نيازها
پيش از مطالعهٔ اين فصل بايد بتوانيد:
رابطهٔ ميان ژن و صفات را شرح دهيد،
رابطهٔ ميان انتخاب طبيعی و سازگاری را شرح دهيد.

۱ رفتار و انواع آن

رفتار عملی است که در پاسخ به يک محرک انجام می شود.
رفتارشناسی شاخ های از علوم زيستی است که به مطالعهٔ رفتار جانوران م یپردازد. رفتار به عمل يا مجموع های از اعمال گفته میشود که جانور در پاسخ به محرک از خود بروز میدهد. محر کهای بروزرفتار دو نوع اند: محرک درونی و محرک بيرونی. گرسنگی و تشنگی از محرک های درونی هستند. بوی غذا، مشاهدهٔ دشمن و يا فرد ديگر از محرک های بيرونی رفتارند.
رفتارشناسان برای شناخت رفتار جانوران به دنبال يافتن پاسخ برای دو نوع پرسش هستند:
پرسش های اول پرسش هايی که مربوط به چگونگی بروز يک رفتارند: يک رفتار چگونه بروز می کند؟
چه مکانيسمی آن را کنترل می کند؟ چه محرکی موجب شکل گيری و بروز يک رفتار خاص می شود؟ مثلاًپرندگان فر ا رسيدن فصل مهاجرت را چگونه تشخيص می دهند و مسير را چگونه جهت يابی می کنند؟

معرفی پاورپوینت

این پاورپوینت در61 اسلاید تنظیم شده است و تمامی مطالب هر 4بخش فصل را در بردارد این پاورپوینت بدون هیچ گونه کسر و اضافه از داخل متن کتاب تنظیم شده است دارای اسلاید معرفی و صفحه اول ،اسلایدهای متن کتاب با افکت و طراحی عالی و بخش های جداگانه اسلایدها از دیگر بخش های فصل،اسلاید تشکر و قدردانی می باشد.

حجم فایل 2 مگابایت

نمونه اسلاید از بخش های مختلف فصل7

اسلایدمعرفیaval pish daneshgahi

اسلایدمعرفیaval pish daneshgahi

پاورپوینت فصل 7 رفتار شناسی زیست شناسی پیش دانشگاهی nemone1 pish daneshgahi

پاورپوینت فصل 7 رفتار شناسی زیست شناسی پیش دانشگاهی

nemone3 pish daneshgahi