پاورپوینت درس10زبان فارسی دوم دبیرستان

پاورپوینت درس دهم ویژگی های فعل زبان فارسی دوم دبیرستان

پاورپوینت درس 10 ویژگی های فعل زبان فارسی دوم دبیرستان

پاورپوینت درس ویژگی های فعل زبان فارسی دوم دبیرستان کلیه رشته های نظری و فنی و کارودانش

درس دهم
ویژگی های فعل

معلوم و مجهول
در درس های گذشته با چند ویژگی فعل آشناشدید؛ اکنون به دو جملهٔ زیر دقّت کنید.
الف( اکبر                خانه               خرید.
ب( اکبر                 خانه               خریده شد.

در دو جملهٔ بالا دربارهٔ خریدن خانه در زمان گذشته صحبت شده است. تفاوت این دو جمله آن است که فعل جملۀ الف به نهاد و فعل جملۀ دوم به نهادی که قبلاً مفعول بوده است، نسبت داده شده است. فعل جملهٔ الف را معلوم و فعل جملهٔ دوم را مجهول می نامیم.
فعل گذرا به مفعول را، اگر معلوم باشد به نهاد نسبت می دهیم و اگر مجهول باشد، به نهادی که قبلاً مفعول بوده است نسبت می دهیم.

این پاورپوینت در15 اسلاید تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی ،اسلایدهای متن کتاب با افکت و طراحی عالی و جداول بصورت تایپ شده بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای،اسلاید تشکر و پایانی .کاملا قابل ویرایش حجم 171 کیلو بایت

اسلاید معرفی پاورپوینت درس دهم ویژگی های فعل زبان فارسی دوم دبیرستان aval darse10zaban farsi2

اسلاید معرفی پاورپوینت درس دهم ویژگی های فعل زبان فارسی دوم دبیرستان aval darse10zaban farsi2