نحوه پرداخت و دانلود و فایل های نمونه پاورپوینت رو به صورت ویدیویی در اینجا ببینید

پاورپوینت فصل سوم علوم اتمها الفبای مواد پایه هفتم

این پاورپوینت دقیقا مثل کتاب تایپ شده و شامل 38 اسلاید می باشد که شامل صفحه بسم الله و معرفی صفحه اسلایدهای متن با افکت های و طراحی خوب ،صفحه تقدیر تشکر و پایانی است در عکس زیر نمونه ای از اسلاید را ملاحظه می فرمایید

دل هر ذره را که بشکافی               آفتابیش در میان بینی
مواد؛ الفبای زندگی
همهٔ چیزهایی که در اطراف خود می بینیم، از ماده ساخته شده اند. مواد پیرامون ما همواره در حال تغییر فیزیکی و شیمیایی اند. تغییرهایی که با وجود آنها هستی معنا می یابد و زندگی ادامه پیدا می کند. با شناخت ماده و تغییرهای آن، هستی را بهتر می شناسیم و اسرار آفرینش را بهتر درک می کنیم.

فصل 3 اتمها، الفبای مواد
اتم ها الفبای مواد
آب در طبیعت به سه حالت جامد،
مایع و بخار یافت می شود. این سه
حالت ویژگی های مختلفی دارند.
درحالی که آب، یخ و بخار آب،
یک نوع ماده اند. چرارفتار یخ با آب
و بخار آب تفاوت دارد؟

اسلاید معرفیavalfasleolom haftom3

اسلاید معرفیavalfasleolom haftom3

fasle 3olom