ثبت شکایت ، انتقاد ، پیشنهاد

در صورت وجود هر گونه مشکل و شکایت می توانید از طریق  شماره تماس های موجود یا ایمیل ودر صورت امکان به آدرس مکان فعالیت اقدام به ثبت نمایید.

شماره های تماس : در صورت امکان پیامک بزنید و ایمیل خود را بفرستید

09352817947-

ایمیل :sajadshafei@yahoo.com   ,   info@masterdoc.ir

آدرس مکان فعالیت :استان اردبیل-شهر اردبیل-شهرک گلستان -کافی نت