ثبت شکایت ، انتقاد ، پیشنهاد

در صورت وجود هر گونه مشکل و شکایت می توانید از طریق  شماره تماس های موجود یا ایمیل ودر صورت امکان به آدرس مکان فعالیت اقدام به ثبت نمایید.

شماره های تماس :

04533363298   –

ایمیل :sajadshafei@yahoo.com   ,   info@masterdoc.ir

آدرس مکان فعالیت : استان اردبیل – شهرستان اردبیل – خ کاشانی نبش کوچه دکتر بهشتی 28 جنب تولیدی پوشاک پلاک 603235